بایواویل (Bio-Oil)

بایو-اُیل مطابق با current Good Manufacturing Practice که توسط سازمان بهداشت جهانی مقرر شده است تولید می‌شود. تمام ترکیبات پیش از تولید از نظر صحت و عدم آلودگی میکروبی آزمایش می‌شوند و یک نمونه از هر سری محصول تولید شده، توسط لابراتوار مورد آزمایش قرار می‌گیرد و طی یک دوره 5 ساله نگهداری و ارزیابی می‌شود. تمام بسته‌بندی‌های بایو-اُیل قابل بازیافت هستند و تمام مواد کاغذی آن از نظر مطابقت با اصول اداره حفظ جنگل ها به تأیید رسیده اند. در تولید بایو-اُیل هیچ نوع آلاینده، زباله یا فاضلاب آسیب رسان ایجاد نمی‌شود.


ابتدای صفحه