2080 (2080)

تميز کردن دندان ها، بخشي از بهداشت دهان است که پلاک ها را از سطح دهان و دندان جدا نموده و از ايجاد پوسيدگي دندان، التهاب لثــه و بيمــاري هاي مرتبـط با دهان و دندان پيشگيري مي کند.
با افزايــش سطــح آگاهـي عمومــي نسبت به اهميـت بهداشت دهان و دندان و همچنين يافته هاي جديد پزشکي پيرامون ارتباط مستقيم بيماري هاي اين ناحيه، با اختلال در سلامت ساير اعضاء بدن، و نيز تاثير افزاينده زيبايي دندان بر چهره افــراد، استفــاده منظــم و درسـت از مسواک، خميردندان و محصولات بهداشتــي مـورد استفـاده در دهان و دندان نيز با استقبال مواجه شده است.
از سوي ديگر پيشرفت هاي علمي و رشد تکنولوژي در توليد اين گونه محصولات، باعث شده است که روز به روز بر ويژگي هاي تخصصي آن افزوده گردد.
2080 با بهـره از آخرين يافته هـاي علمـي و نيـز بــر توليــد محصولاتــي منحصر به فــرد و منطبـق با نيازهاي افراد متفاوت، شما را در فرآیند بهبــود و حفظ سلامت دهان و دندان همراهي مي کند.

ابتدای صفحه