سلامت پرمون امین (Salamat Parmoon Amin)

در سال 2008 گروهی از پزشکان اقدام به تاسیس شرکتی در جهت واردات محصولات آرایش و بهداشتی و دارو نمودند و با جذب گروهی از داروسازان و کارشناسان غذایی و دارویی با تجربه ، حوزه فعالیت این شرکت گسترش یافت. شرکت سلامت پرمون امین در بخشهای متعدد سازماندهی شده است و یکی از سرمایه های شرکت ‎، داشتن نیروهای متخصص و ماهر می‎باشد.


ابتدای صفحه