درماتیپیک (Dermatypique)

درماتیپیک با شعار پوستی بهتر شایسته شماست بر مبنای چهار اصل اساسی شامل استفاده از تازه‎ترین دستاوردهای علمی، رعایت استانداردهای جهانی، شناخت نیازهای پوست و برآورده کردن خواسته‎های متخصصین پوست بنا شده است.


درماتیپیک (33)

ابتدای صفحه