موستلا (Mustela)

موستلا به عنوان زیرمجموعه‌ای از یک موسسه فرانسوی و با هدف تولید، تحقیق و گسترش محصولات ویژه کودکان، نوزادان و مادران باردار ایجاد شده است. بهره گیری از مواهب طبیعت، کانون توجه همه محصولات موستلا  است.  امروزه محصولات موستلا ب ب بطور متوسط حاوی 92% مواد اولیه با منشأ طبیعی است.  ایمنی، اثربخشی و لذت استفاده همواره از ضروریات محصولات موستلا بوده است

ابتدای صفحه