شیوه های پرداخت

پرداخت در وبسایت ایران هیل به صورت آنلاین می باشد. این بدان معناست که شما باید یک کارت بانکی با رمز دوم داشته باشید. در زمان قطعی نمودن سفارش، هنگامی که به مرحله پرداخت رسیدید، با انتخاب درگاه مورد نظر وارد صفحه پرداخت شد و پس از تکمیل اطلاعات می توانید پرداخت خود را تکمیل نمایید. پس از اتمام مراحل پرداخت شماره پیگیری دریافت شده از بانک در سیستم ثبت می شود.

پرداخت از طریق کارت بانکی هرشخصی قابل انجام خواهد بود اما جهت تحویل سفارش، فرد دریافت کننده باید کارت شناسایی معتبر و مطابق با مشخصات سفارش دهنده ارائه دهد. در صورت عدم ارئه کارت شناسایی معتبر مطابق قوانین ایران هیل عمل می شود.

در صورت درخواست لغو سفارش نهایی شده در روز سفارش، مبلغ واریز شده طی بازه 24 تا 48 ساعت به حساب کاربر بازگردانده می شود. در این حالت شماره کارت ارائه شده باید با مشخصات شخص سفارش دهنده همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت مبلغ وایرز شده تا زمان ارئه کارت معتبر نزد ایران هیل به امانت خواهد ماند.

اگر لغو سفارش خارج از روز سفارش صورت پذیرد، ایران هیل می تواند هزینه هایی چون هزینه ارسال را از مبلغ واریزی کسر و مابقی را طی بازه 24 تا 48 ساعت به کاربر بازگرداند.

ابتدای صفحه